اثری فاخردرشهید پژوهی |محمدرضا خادمیان
 الشهید الأوّل،محمّد بن مکّی العاملی،حیاته و آثاره(عربی،840صفحه)؛مختاری،رضا،قم،مؤسسه کتابشناسی شیعه،چاپ اوّل،1437ق/1395ش
چهارشنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۵
نهم جمادی الاولی سال 786 ق محمد بن مکی ( شهید اول ) به شهادت رسید
اثری فاخردرشهید پژوهی |محمدرضا خادمیان
سه شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۵
ابتدای سایت | Back to top