آفتاب در حجاب / سید مهدی شجاعی
آفتاب در حجاب عنوان زیبایی است كه سید مهدی شجاعی برای كتاب خود كه شرحی داستان‌وار از گوشه‌ی عاشورایی حیات زینب كبری است، برگزیده است و اكنون با تسلیت سالروز عروج بانوی ادب و شجاعت، شما را به مطالعه این كتاب ارزشمند توصیه می‌كنم. "وقتی تو خواب دیدی" پرتو اول از این كتاب است كه فرا روی شماست..
چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۳
ابتدای سایت | Back to top