الحاشية علی «الغدير»
حواشی حضرت آیت الله شبیری زنجانی بر الغدیر علامه امینی در "جرعه ای از دریا"
دوشنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۵
غدیر خم در "جرعه ای از دریا"
غدیر خم در "جرعه ای از دریا"
دوشنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۵
غديريّتان جديدتان للشيخ محمد مؤمن الجزائرى و الشيخ محمد جعفر القاضى| حسین مرعشی
دو قصيده غديريه از دانشوران شيعى سده يازدهم هجرى قمرى
دوشنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۵
تحلیل واقعه غدیر از نظرگاه تاریخ، اخلاق، فرهنگ و رسانه
عبدالحسین طالعی در یادداشتی، واقعه غدیر را از چهار منظر تاریخ، اخلاق، فرهنگ و رسانه مورد تحلیل قرار داده است .این گفتار، نگاهی متفاوت به مسئلۀ غدیر است
شنبه ۴ شهریور ۱۳۹۶
ابتدای سایت | Back to top