بیست و پنج رمضان سالروز رحلت فاضل هندی
ابوالفضل بهاءالدین محمد بن تاج الدین حسن بن محمد اصفهانی معروف به فاضل هندی از عالمان شیعه در قرن۱۱ و ۱۲ق و از شخصیت‌های دوره صفویه است. اثر مشهور او در فقه، کتاب کشف اللثام است.
پنج شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۵
یادی از فاضل هندی و تصحیح تاریخ وفات او|حسین واثقی
یادی از فاضل هندی و تصحیح تاریخ وفات او
چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۵
ابتدای سایت | Back to top