پایان یافتن تدوین و تالیف برخی از کتب شیعی در شب 23 رمضان
پایان یافتن تدوین و تالیف برخی از کتب شیعی در شب 23 رمضان
سه شنبه ۸ تیر ۱۳۹۵
المیزان پژوهی به زبانهای اروپایی و آسیایی|مجید دانشگر
این نوشتار به معرفی آثار مرتبط با تفسیر المیزان در خارج از ایران اشاره دارد. به منظور مطالعه آسانتر، واژه‌ی «المیزان پژوهی» برای این مجموعه از مطالعات برگزیده شده است
چهارشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۵
ابتدای سایت | Back to top