آئینه حق نما منتشر شد
همزمان با دویست و دومین سالروز رحلت سید دلدار علی ( 1235 ق ) کتاب آئینه حق نما در شرح احوال و زندگانی او توسط موسسه کتابشناسی شیعه منتشر شد .
پنج شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۵
بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی کتاب
لیست جدیدترین آثار موسسه کتابشناسی شیعه
دوشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۵
تازه ها و پاره های شیعه شناسی(۷)| دکتر سید مسعود شاهمرادی
اشاره به انتشار کتاب «آئینه حق نما»
یکشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۵
ابتدای سایت | Back to top