نشست معرفی و بررسی کتاب «نگاهی به دریا» برگزار می‌شود
کتاب «نگاهی به دریا» در سرای اهل قلم مؤسسه خانه کتاب معرفی و بررسی می‌شود
سه شنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۴
نشست نقد و بررسی «نگاهی به دریا»
حسنی: «نگاهی به دریا» احیاگر «مکتب فهرستی» است / طالعی: گرفتار پدیده «کتابسازی» هستیم
دوشنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۴
چند ملاحظه انتقادی بر نظریه طریقه فهرستی و کتاب نگاهی به دریا| حسن انصاری
نقد کتاب نگاهی به دریا
شنبه ۲ مرداد ۱۳۹۵
ابتدای سایت | Back to top