علم و فناوري در كشور | دكتر مهدي گلشني*
مقاله‌نويسي بايد يا در توليد علم و نوآوري اثر داشته باشد، يعني بگويند اين فرمول يا ايده يا قانون متعلق به يك ايراني است و مرزهاي دانش را جلو مي‌برد، يا بايد در رفع نيازهاي جامعه مؤثر باشد
پنج شنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۴
ابتدای سایت | Back to top