در خواست مرحوم علامه سیدمحمدعلی روضاتی - قدس سرّه –
جهت تصحیح کتاب لباب الالقاب
دوشنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۴
لباب الالقاب في القاب الاطياب
منتشر شد // لباب الالقاب فی القاب الاطیاب ؛ مولی حبیب الله شریف کاشانی ؛ تحقیق شیخ نزار حسن و سید جواد برکچیان ؛ چاپ اول 1394 ؛ موسسه کتابشناسی شیعه ؛ 20000 تومان
شنبه ۱۶ آبان ۱۳۹۴
ابتدای سایت | Back to top