بررسی شواهد تشیع اسامة بن منقذ | احمد خامه یار
اسامة بن منقذ (۴۸۸-۵۸۴) مشهورترین امیر خاندان بنی‌منقذ، که در سده پنجم و ششم هجری، حاکمان قلعه شیزر (نزدیک شهر حماه در شام) بودند، به شمار می‌آید.
دوشنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۴
ابتدای سایت | Back to top