سالروز رحلت میرزا مهدی غروی اصفهانی / نوزدهم ذیحجه
برگرفته از کتاب جرعه ای از دریا
شنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۴
۱۹ ذی الحجه ۱۳۶۵ سالروز رحلت آیت الله میرزا مهدی اصفهانی
جرعه ای از دریا
چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۵
ابتدای سایت | Back to top