«أزهار الرياض» للشيخ سليمان الماحوزي ينفض غبار 3 قرون| وسام السبع
مقاله چاپ شده در روزنامه الوسط بحرین
سه شنبه ۲ شهریور ۱۳۹۵
معرفی کتاب ازهار الریاض معروف به کشکول ماحوزی
کتابی که در اینجا معرفی و فوائدی از آن نقل می شود، یک مجلد از کتاب ازهار الریاض معروف به کشکول ماحوزی است که 363 برگ دارد، به سال 1116 نوشته شده و تا کنون چاپ نشده است. اصل این کتاب در کتابخانۀ مجید عبدالله الحداد بوده و عکسی از آن اکنون در اختیار کتابخانه تخصصی امام رضا (ع) است
شنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۵
ابتدای سایت | Back to top