نشست مقدماتی کنگره بین المللی سیّد مرتضی علم الهدی برگزار می‌شود
نشست مقدماتی کنگره بین المللی سیّد مرتضی علم الهدی برگزار می‌شود
یکشنبه ۶ دی ۱۳۹۴
ابوالقاسم علی بن الحسین معروف به سید مرتضی علم الهدی
سالروز وفات ایشان 25 ربیع الاول
چهارشنبه ۱۶ دی ۱۳۹۴
ابتدای سایت | Back to top