آیة الله آصفی روحانی نمونه و عالم موفق
به مناسبت درگذشت عالم محقق و مجاهد مرحوم آیت‌الله آقای حاج شیخ مهدی آصفی
یکشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۴
ابتدای سایت | Back to top