صاحب عبقات، محدّث نوری و نامه دانشوران ناصری| سید محسن موسوی اصفهانی
سالها پیش از این مجموعه مکاتبات میرزا حسین نوری و میر حامد حسین توسط جناب عمدة الاعلام و حجة الاسلام مختاری منتشر شده، به مناسبت و در چند مورد از مرحوم شمس العلماء شيخ محمّد مهدى عبد رب ‏آبادى یاد شده است. در ان نوشتار به نقش او و دعوت از میرزا حسین نوری در تدوین نامه دانشوران ناصری پرداخته شده است .
سه شنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۴
معرفی کتاب: سلمان فارسی، از سپاهان تا مدائن
این کتاب ترجمۀ کتاب «نَفَسُ الرَّحمانِ في فَضائلِ سَلمان» اثر مرحوم حاجی ميرزاحسين محدّث نوری است
دوشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۵
ابتدای سایت | Back to top