مجموعه شش جلدی سیره معصومان منتشر شد
مجموعه شش جلدی سیره معصومان منتشر شد
چهارشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۲
امام باقر(ع) به روایت اهل ‌سنت
امام باقر(ع) به روایت اهل ‌سنت، مرکز پژوهش‌های اسلامی صدا و سیما، 1392ش.
یکشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۲
کتابنامۀ امام محمد باقر علیه السلام | فائزه سادات طباطبائی
نوشتار زیر فهرست نامگوی کتابهای فارسی و عربی ثبت شده در کتابخانۀ ملی است که عمدتاً بین سالهای 1369 تا 1392 منتشر شده اند.
سه شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۳
امام محمد باقر‌(علیه السلام)؛ شکافنده علوم و دانش در کتاب‌های غیر عربی و فارسی | الهام بادینلو
نوشتار زیر فهرست نامگوی کتابهایی است که به زبان‌های غیرفارسی و عربی درباره امام باقر علیه السلام نگاشته و یا ترجمه شده اند.
چهارشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۳
ابتدای سایت | Back to top