بررسی شواهد تشيّع اسامه بن منقذ | احمد خامه یار
قراینی بر تشيع اسامه بن منقذ
یکشنبه ۷ دی ۱۳۹۳
تعليقات على معجم أعلام الشيعة للمحقق الطباطبائي (1) | احمد خامه یار
تتضمن هذه التعليقات فوائد موجزة تتعلق ببعض الأعلام المترجَمين في هذا الكتاب
شنبه ۳ مرداد ۱۳۹۴
بررسی شواهد تشیع اسامة بن منقذ | احمد خامه یار
اسامة بن منقذ (۴۸۸-۵۸۴) مشهورترین امیر خاندان بنی‌منقذ، که در سده پنجم و ششم هجری، حاکمان قلعه شیزر (نزدیک شهر حماه در شام) بودند، به شمار می‌آید.
دوشنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۴
لوح مزار قاضی جلال‌الدین عبدالملک از نسل قاضی عبدالجبار طوسی در موزه بریتانیا|احمد خامه یار
لوح مزار قاضی جلال‌الدین عبدالملک از نسل قاضی عبدالجبار طوسی در موزه بریتانیا
دوشنبه ۷ فروردین ۱۳۹۶
ابتدای سایت | Back to top