به مناسبت ۷ دی، سالگرد رحلت آیت الله سید صدر الدین صدر (ره)؛
صدرالدین صدر، سیّدی که پدر همه بود
شنبه ۶ دی ۱۳۹۳
تأملی بر مفهوم «گفت‌وگو» در اندیشه و رفتار اجتماعی امام موسی صدر| محسن الویری
همایش «گفت و گو و تمدن در اندیشه امام موسی صدر»
دوشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۵
ابتدای سایت | Back to top