مترجمی که از پیشروان نهضت اسلامی در ایران بود +تصاویر
مرحوم استاد سید غلامرضا سعیدی بیرجندی، از متفکران حامیِ آرمانِ «بازگشت به خویش» و از مبلغان و حاملان اندیشه نوین دینی در عصرحاضر به شمار می‌رود
پنج شنبه ۴ دی ۱۳۹۳
ابتدای سایت | Back to top