هويّت فيلسوفی ناشناخته از بغداد که ابن سينا با او مخالف بود | حسن انصاری
نکته ای ناظر به کتاب ديميتری گوتاس
پنج شنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۳
تأثير جنبش‌هاي علمي و عقلي هندوستان از ابن‌سينا
مقاله حاضر يکي از معدود آثاري است که به تأثير ابن‌سينا بر ساير متفکران هند پرداخته است
چهارشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۶
اهمیت علمی بوعلی |دکتر مهدی محقق
از کتاب «اللواحق» که ابن‌سینا در مقدمه خود یاد کرده، اثری در دست نیست. او در جاهای دیگر نیز اشاره به این کتاب کرده است؛ از جمله در پایان موسیقی «شفا»
چهارشنبه ۱ شهریور ۱۳۹۶
ابتدای سایت | Back to top