عمار یاسر; آیینه حق نما | یوسف بیات
این نوشتار به معرفی شخصیت عمار یاسر،یار با وفای امیر المؤمنین علیه السلام می پردازد.
پنج شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۲
شخصیت حدیثي عماربن یاسر | محمود کریمي، سعید طاوسي مسرور
. این مقاله ضمن بازشناسي منابع روایات عمار، به بررسي علل اهتمام بیشتر محدثان متقدم اهل تسنن به نقل احادیث وي، در قیاس با محدثان شیعه پرداخته است. افزون بر آن، روایات جناب عمّار را، از حیث محتوایی نیز مورد توجّه قرار داده است.
پنج شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۲
عمار یاسر در آینه کتاب | ح. میاه
این نوشتارضمن معرفی کوتاه شخصیت عماریاسر، فهرستی از کتابهایی که درباره آن یار با وفای امیر المؤمنین علیه السلام نگاشته شده را ارائه کرده است.
پنج شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۲
مجموعه شش جلدی سیره معصومان منتشر شد
مجموعه شش جلدی سیره معصومان منتشر شد
چهارشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۲
پیامبر و عزای حسینی
پیامبر (ص) و عزای حسینی: پژوهشی در سنت عزاداری برای امام حسین (ع)، نگاشته علامه عبدالحسین امینی، ترجمه و نگارش محمد حسین رحیمیان، انتشارات روضة العباس، قم.
یکشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۲
آینه خورشید شد ...
شمیمی از بوستان مباهله، به کوشش عباسعلی مردی، انتشارات بنیاد فرهنگی امامت، 1394ش، قم.
پنج شنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۴
ابتدای سایت | Back to top