گذرى بر مسند امام على علیه السلام - احمد عابدی
مسند الامام على(علیه السلام). سید حسن قپانچى. تصحیح: طاهر سلامى, 11ج, دارالاسوة, تهران, 1321ق.
سه شنبه ۴ آذر ۱۳۹۳
ابتدای سایت | Back to top