از شمس الدین کِشِی تا ابن رُشد شیعی!
جشنوارۀ اغلاط در کتاب«شیعه شناسان غربی و اصول اعتقادات شیعه دوازده امامی»
یکشنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۳
بررسی و نقد کتاب شیعه‌شناسان غربی
«شیعه‌شناسان غربی و اصول اعتقادات شیعه دوازده امامی» از مجموعه انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی به همت گروه رجال و خاندان‌های اسلامی پژوهشکده تاریخ اسلام به بوته نقد گذاشته خواهد شد.
دوشنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۳
ابتدای سایت | Back to top