مردی که عمرش را صرف اتحاد مذاهب اسلامی کرد+ تصاویر
آیت الله حاج میرزا خلیل کمره ای(قده) از عالمان پرسابقه و منادیان وحدت اسلامی اسلامی بود که سالیان طولانی در تهران به خدمات دینی اشتغال داشت
یکشنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۳
ابتدای سایت | Back to top