«المغازی» نقطه اوج مغازی‌نگاری در قرن دوم و سوم تاریخ اسلام / المغازي تا چه اندازه معتبر است؟
عبدالرحیم قنوات در گفت‌وگوئی به این موضوع پرداخته است
سه شنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۳
ابتدای سایت | Back to top