کتابشناسی امام صادق (ع) | نیره خداداد شهری
فهرست نامگوی زیر، منابعی است که در کتابخانه ملی در چندین سال اخیر ثبت شده اند. از خانم خداداد شهری که این فهرست را تنظیم کرده اند تشکر می کنیم. (الاثر)
دوشنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۲
مجموعه شش جلدی سیره معصومان منتشر شد
مجموعه شش جلدی سیره معصومان منتشر شد
چهارشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۲
تصحیح تفسیر عرفانی قرآن منسوب به امام جعفر صادق (ع)
تفسیر عرفانی قرآن منسوب به امام جعفر صادق (ع) تصحیح دکتر مهدی تدین و دکتر سید علی اصغر میرباقری فرد در 824 صفحه، شمارگان 1650 نسخه، قطع وزیری به بهای 450000 ریال از سوی نشر سخن در سال 1393 منتشر شده است.
شنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۳
معرفی برخی آثار منسوب به امام صادق(ع)| علی اکبر ضیایی
سید محسن امین به برخی از این آثار اشاره نموده است
چهارشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۵
گزیده‌ای از سخنان امام جعفرصادق (ع)| اسد حیدر
مروارید حکمت
چهارشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۵
ابتدای سایت | Back to top