بند بند سرگذشتم
ترجمه دفتر خاطرات علامه شیخ محمدحسین کاشف‌الغطاء
دوشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۶
🔰 انتشار کتاب احوال، افکار ، آثار علامه شیخ محمّد حسین کاشف الغطاء (م1373)
این کتاب یکصدویکمین عنوان از سلسلهٔ «بزرگان شیعه» است و در آن احوال، افکار ، آثار ، خدمات و فعالیت‌های علمی و فرهنگی یکی از رجال نام‌آور آل‌کاشف‌الغطاء، علامه شیخ محمّد حسین کاشف الغطاء (م1373) بتفصیل بررسی و تبیین شده است.
پنج شنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸
ابتدای سایت | Back to top