رکن الدين جرجاني و اشراق اللاهوت در علم کلام | حسن انصاری
چاپ عکسی این کتاب در دست انتشار است و همينک در اين يادداشت چند نکته ای را درباره اين نسخه خطی بیان می داریم
سه شنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۳
فهرست تأليفات رکن الدين جرجاني | حسن انصاری
او از شاگردان برجسته علامه حلي می باشد . چند نکته ای درباره تأليفات جرجاني و فهرست آثارش ارائه می گردد
سه شنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۳
ابتدای سایت | Back to top