تاریخ ولادت و وفات حضرت فاطمه معصومه (س) «شرحی بر یک سندسازی بی‌پایه»| سید ضیاء مرتضوی
پیشینه بحث درباره تاریخ ولادت و وفات حضرت فاطمه معصومه(ع)
شنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۳
سندی زیارت حضرت فاطمه معصومه(ع) به نیابت از فتحلیشاه قاجار |علی اکبر صفری
سندی که در ذیل خواهد آمد، مربوط به 1247 ق- زمان حیات فتحعلیشاه قاجار- است
سه شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۵
ابتدای سایت | Back to top