علمای قدیم در خطبه های جمعه چه می گفتند؟
گزارشی است کوتاه از کتابی از فیض کاشانی، از علمای برجسته شیعه در قرن یازدهم هجری، کتابی که او در باره خطبه های نماز جمعه تألیف کرده و شامل خطبه هایی برای 51 جمعه برای طول سال است، خطبه هایی کوتاه و جمع و جور بدون ...
یکشنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۳
مجادلاتی درباره ی نماز جمعه در روزگار شاه طهماسب صفوی | دون استوارت، ترجمه ‏: محمد کاظم رحمتی
مطالعه حاضر بر این مدعا است که پنج رساله تألیف شده در باب حکم فقهی نماز جمعه در سنت امامیه که میان سالهای ۱۵۵۵/۹۶۲ و ۱۵۶۳/۹۶۶ در میانه‏ی دوران سلطنت شاه طهماسب، جملگی حاصل بخشی از منازعه‏ی تند بر سر تصدی منصب شیخ الاسلامی قزوین، پایتخت صفویه است
سه شنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۳
صلاةُ الجُمُعَةِ في نَظَر أُستاد الکلّ الوحید البهبهاني (قده) | رضا مختاری
گزارش سفر به کربلا و شرکت در همایش وحید بهبهانی| رسول جعفریان
یکشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۴
ابتدای سایت | Back to top