مدیر موسسه کتابشناسی شیعه در همایش ملی بزرگداشت آقا نجفی قوچانی:
تصحیح و چاپ آثار آقانجفی قوچانی باید در اولویت قرار گیرد
شنبه ۱۵ شهریور ۱۳۹۳
همايش ملي بزرگداشت آقا نجفي قوچاني برگزار شد
همايش ملي بزرگداشت آقانجفي قوچاني طي روزهاي پنجشنبه و جمعه با حضور استادان و فرهيختگان حوزه و دانشگاه در بجنورد، فاروج و قوچان برگزار شد
شنبه ۱۵ شهریور ۱۳۹۳
همایش بزرگداشت آیت الله ˈسیدمحمد نجفیˈ معروف به آقا نجفی قوچانی صبح روز پنجشنبه با حضور حجت الاسلام و المسلمی رضا مختاری در بجنورد برگزار شد
تصاویر تاریخی آقا نجفی قوچانی و همایش بزرگداشت ایشان
یکشنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۳
ابتدای سایت | Back to top