ترجَمه‌ای دیگر و دیگرگون از کتابِ معروفِ آرتور جِفری | جویا جهانبخش
آرتور جِفری ، کشیشِ مسیحیِ وابسته به کلیسای متدیست (ف: 1960 م.)، که با همان رویکردِ مبلّغانۀ کلیسائی‌اش، آثاری چند در قلمروِ اسلام‌پِژوهیِ استشراقی پدید آورده است
شنبه ۸ شهریور ۱۳۹۳
ابتدای سایت | Back to top