فراخوان چهاردهمین آیین بزرگداشت حامیان نسخ خطی
آیین بزرگداشت حامیان نسخ خطی با هدف تکریم عالمان و سرآمدان عرصه تحقیق در حوزه نسخه‌های خطی آبان ماه سال جاری برگزار می‌شود.
سه شنبه ۴ شهریور ۱۳۹۳
چهاردهمین آیین بزرگداشت حامیان نسخ خطی
چهاردهمین آیین بزرگداشت حامیان نسخ خطی با هدف تکریم تلاشگران و پژوهشگران این حوزه، امسال همزمان با ایام هفته پژوهش برگزار می گردد
یکشنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۳
یک سال گذشت ...
در سالروز ارتحال استاد عبدالحسین حائری مقدمه کتاب حائری نامه تقدیم می شود
دوشنبه ۱ شهریور ۱۳۹۵
پیشنهاد هفتگانه برای بهبود وضعیت نسخ خطی
پانزدهمین آیین گرامیداشت حامیان نسخ خطی
پنج شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۵
ابتدای سایت | Back to top