سید هبة الدین شهرستانی
26 شوال مصادف با سالروز رحلت ایشان است .
شنبه ۱ شهریور ۱۳۹۳
السید هبة الدین الحسینی الشهرستانی، حیاته و نشاطه العلمی و الاجتماعی (۱۳۰۱ _ ۱۳۸۶ هـ)"
شرح حال آیت الله سید هبة الدین شهرستانی
سه شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۵
ابتدای سایت | Back to top