سید هبة الدین شهرستانی
26 شوال مصادف با سالروز رحلت ایشان است .
شنبه ۱ شهریور ۱۳۹۳
السید هبة الدین الحسینی الشهرستانی، حیاته و نشاطه العلمی و الاجتماعی (۱۳۰۱ _ ۱۳۸۶ هـ)"
شرح حال آیت الله سید هبة الدین شهرستانی
سه شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۵
روحانی هوشمندِ شیعه در دولت و سیاست عراق| هادی انصاری
سید محمد علی حسینی شهرستانی (۱۳۰۱- ۱۳۸۶ق) ملقب به هبة الدین و معروف به شهرستانی، از علمای قرن ۱۴ق است
شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۵
ابتدای سایت | Back to top