زندگی نامه خودنوشت آیة الله محمد غروی قزوینی | ترجمه : محسن صادقی
این فقیه، اصولی، مصحح متون، پژوهشگر حدیث، به تاریخ ۱۴۳۲ق. برابر ۲۱ اسفند ۱۳۸۹ش در شهر قم رحلت و در نجف اشرف به خاک سپرده شد .
چهارشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۳
ابتدای سایت | Back to top