درنگي در زيارت مرقد اوليا به مثابه‌کنشي عقلاني و ديني|حسن طارمی
درنگي در زيارت مرقد اوليا به مثابه‌کنشي عقلاني و ديني
سه شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۵
پیشینه مکتوب منابع معتبر حدیثی شیعه امامیه|حسن طارمی راد
متن زیر یادداشت حجت الاسلام حسن طارمی راد معاون بنیاد دائرة المعارف اسلامی درباره پیشینه مکتوب منابع معتبر حدیثی شیعه امامیه است که پس از سالیانی بازنشر می شود
یکشنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۵
صدوق و مفید در «بحار الانوار» مجلسی |حسن طارمی
بخش اول
یکشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۶
ابتدای سایت | Back to top