سالروز رحلت شیخ محمد تقی رازی نجفی اصفهانی« صاحب هدایة»
15 شوال سال 1248 قمری روح این عالم وارسته از این جهان پر کشید .
سه شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۳
منتشر شد
کتاب : احوال و آثار شیخ محمّدتقی رازی نجفی اصفهانی (م1248) و خاندانش
سه شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۴
آقا نجفی اصفهانی (۱۲۲۴ - ۱۲۹۲)
بیست و دوم ربیع الثانی مصادف با ولادت او است
دوشنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۴
ابتدای سایت | Back to top