شيخ بهايي» عالم كم نظير و دانشمند بزرگ عهد صفوي (1030ق)
دوازدهم شوال مصادف است با سالروز رحلت این عالم برجسته عهد صفوی
شنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۳
فقه‌اندیشی شیخ بهایی
شیخ بهایی عالمی است که در علوم بسیاری متبحر بود. او علم فقه را به نیکی خوانده بود و گرایشی هم در منش عارفان داشت. وی رویکردی را در فقه برگزیده بود و با همین شیوه بود که در منش صوفیان نیز نظر می‌کرد.
شنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۳
سالروز رحلت شیخ بهاء الدین عاملی
جرعه ای از دریا ...
یکشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۵
فوائدی پراکنده از شیخ بهایی در آثار سیدنعمةاللـه جزائری
برگرفته از کتاب " احوال و آثار بهاء الدین عاملی شیخ بهایی"
چهارشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۷
ابتدای سایت | Back to top