درگذشت آیت الله حاج شیخ عزیزالله عطاردی
آیة الله محقق مورخ و محدث بزرگ این روزگار حاج شیخ عزیز الله عطاردی دیروز جمعه در بیمارستان در سن 86 سالگی درگذشت.
شنبه ۴ مرداد ۱۳۹۳
مقاله‌‏نامه استاد عطاردی‏ | حمید سلیم‌‏گندمی
استاد عزیزالله عطاردی از محققان و پژوهشگرانی است که تمام فعالیت‏های پژوهشی خود را که بیش از شصت عنوان و بالغ بر 120 جلد کتاب و رساله است به تنهایی انجام داده و روش پژوهشی ایشان میدانی و بر اساس مشاهدات است.
یکشنبه ۵ مرداد ۱۳۹۳
استاد عطاردی: یادی دیگر
از رحلت استاد محقق عزیزالله عطاردی دو سال می‌گذرد...
یکشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۵
مرحوم عطاردی، 70 سال مطالعه و تالیف مسند ائمه اطهار (ع)
شیخ عزیزا... عُطاردی قوچانی، رئیس سابق مرکز فرهنگی خراسان و مدیر انتشارات عطارد، از دانشمندان محقق و نویسندگان معاصر ایران و شاگردان شیخ آقابزرگ تهرانی(از دانشمندان کتاب‌شناس قرن چهاردهم هجری) بود
سه شنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۵
موقوفه ای برای تدوین «فرهنگ خراسان»| زهرا یوسفی
گزارشی از مرکز فرهنگی خراسان، یادگارمرحوم آیت ا... عطاردی قوچانی در تهران
پنج شنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۵
ابتدای سایت | Back to top