آراء سیاسی شهید ثانی | مهدی زارعی
در نظر شهید ثانی، هر کس که دین و شریعت اسلام را سخت، و طریق وصول به آن را مانند صعود به سوی آسمان بداند، در حقیقت، مخالف سنّت عمل کرده و شریعت را به تعطیل کشانده و حکمت و فلسفهٔ دین و ثمرهٔ آن را از بین برده است . 16 ماه رمضان مصادف با سالروز شهادت ایشان است .
یکشنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۳
ابتدای سایت | Back to top