سیری در کتاب المدنیات | عبدالحسین طالعی
کتاب المدنیات به زبان عربی و در دو جلد اثر حسین واثقی در زمینه مدینه‌پژوهی است که هدف نویسنده از نگارش آن، شناخت شهر مدینه و تاریخ فرهنگی آن از زاویه دید شیعی است.
چهارشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۳
ابتدای سایت | Back to top