کتاب الفین علامه حلی و نقد ترجمه‌های آن | آیت الله شیخ رضا استادی
یکی از تألیفات علامه حلی، کتاب الالفین الفارق بین الصدق و المین است که به طور مستقل درباره امامت به رشته تحریر درآمده است.
سه شنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۳
علامه حلی و تنظیم پارادایم شیعی
علامه حلی کوشیده بود تا با استدلال‌ورزی و خردگرایی، منظومهٔ فکر شیعه را انضباط بخشد.
یکشنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۳
ابتدای سایت | Back to top