تذکره آفتاب عالمتاب | قاضی محمدصادق خان اختر هوگلی . مصحح: مرضیه بیگ وردی ـ یوسف بیگ باباپور
فراوانی تذکره‌های فارسی در هند نمایانگر پهناوری حیطه ادبیات فارسی در این سرزمین است. تذکره آفتاب عالمتاب، یکی از این تذکره‌هاست که اکنون منتشر شده است
چهارشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۳
ابتدای سایت | Back to top