طبعی تازه از قواعد المرامِ ابن مَیثم بحرانی | حمید عطایی نظری
کمال الدین مَیثم بن علی بن مَیثم بحرانی (م اواخر قرن هفتم هجری قمری) از محدّثان و متکلّمان برجستۀ امامیّه در قرن هفتم به­شمار می­آید
شنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۳
ابتدای سایت | Back to top