موسوعه شهید ثانی در 28 جلد به زبان عربی منتشر گردید .
در این مجموعه از نسخه های نفیسی در تصحیح و تحقیق رساله ها و کتب استفاده شده است که برخی از آنها به دست خط خود شهید ثانی نوشته شده است.
سه شنبه ۳ تیر ۱۳۹۳
اخلاق؛ مهمترین درس شهید ثانی که در حوزه رو به فراموشی است|علی اکبر زمانی نژاد
یکی از مباحثی که در آثار و شخصیت شهید ثانی نمود بارزی دارد، اخلاق است
دوشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۶
ابتدای سایت | Back to top