موسوعه شهید ثانی در 28 جلد به زبان عربی منتشر گردید .
در این مجموعه از نسخه های نفیسی در تصحیح و تحقیق رساله ها و کتب استفاده شده است که برخی از آنها به دست خط خود شهید ثانی نوشته شده است.
سه شنبه ۳ تیر ۱۳۹۳
نیمه ماه رمضان سالروز شهادت شهید ثانی
معرفی موسوعه شهید ثانی
سه شنبه ۱ تیر ۱۳۹۵
ابتدای سایت | Back to top