گفتاری از استاد سید مصطفی محقق داماد درباره حاج شیخ عبدالکریم حائری
مرحوم حاج شیخ عبدالکریم می‌فرمود: «طلبه باید «اعمی‌مسلک» باشد، «لا بشرط» باشد. اگر می‌خواهد به شرط و أخص باشد، (مثلاً بگوید) حتماً باید نهارم چطور باشد، لباسم چطور باشد، منزلم چطور باشد و... کارش لنگ است. باید اعمی باشد.
شنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۳
نسبت منهج آیت‌الله شیخ عبدالکریم حائری با مکاتب اجتهادی رایج
روش اجتهادی شیخ مؤسس که از سامرا ریشه گرفته و از نجف متأثر است، اگرچه گاه از روش نجفیان به طور قابل توجهی فاصله گرفته و به خصوصیاتی آراسته است که امروزه شاخصه مکتب قم محسوب می‌شود.
پنج شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۳
هفدهم ذیقعده سالروز رحلت حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی
جرعه ای از دریا
شنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۵
ابتدای سایت | Back to top