زندگینامه شیخ محمدجواد بلاغی در طبقات اعلام الشیعه
زندگینامه شیخ محمدجواد بلاغی در طبقات اعلام الشیعه شیخ آقا بزرگ تهرانی، گزارش زندگی «بلاغی» را در کتاب «طبقات اعلام الشیعه» آورده است. در اینجا ترجمه گفتار ایشان را – با اندکی تلخیص- به مناسبت سالروز وفات این عالم مجاهد می آوریم:
چهارشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۳
ابتدای سایت | Back to top