ناگفته هایی از استاد محمدتقی شریعتی | محمد علی مهدوی راد
استاد محمدتقی شریعتی مزینانی (1288 ـ 1366) از عالمان، متفکران، مفسران، مصلحان و بیدارگران بزرگ روزگار معاصر ماست. بیست و یک شعبان سالروز درگذشت ایشان است .
چهارشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۳
ابتدای سایت | Back to top